Velkommen til Praktisk norsk 1

Snakker du norsk?Snakker du norsk?

Dette nettstedet er et supplement til boka Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for voksne innvandrere.

Dette er et gratis nettsted. Det er bygd opp på samme måte som boka, med 12 kapitler.

Du kan gå til nynorskversjonen ved å trykke på ikonet øverst til høyre.

Praktisk norsk 1
tar for seg vanlige, dagligdagse uttrykk og strukturer. De blir stadig gjentatt i ulike typer oppgaver. Boka inneholder en rekke oppgaver innen hvert emne. Oppgavene her på nettstedet er ment som et tillegg til boka.

Du kan få mer informasjon om Praktisk norsk 1 ved å trykke på lenken under.

Både boka og nettstedet til Praktisk norsk 1 er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år.

Lykke til med oppgavene!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.09.2012

© Cappelen Damm AS