Kapittel 4 Adresse og telefonnummer

Her finner du flere oppgaver til kapittel 4 i Praktisk norsk 1 (side 35-41).
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • Tall
  • Årstall
  • Fylle ut skjema
  • Tolke oppslag
  • Innbyggertall i noen norske byer

Velg oppgavene i menyen til høyre. Når du har begynt å løse oppgavene, flytter menyen seg ned på siden.

Når er du født?Når er du født?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.08.2008

© Cappelen Damm AS